loading

Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή
     Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης (στο εξής: γενικοί όροι), ρυθμίζουν την αγορά των προϊόντων Bronzallure (στο εξής προϊόντα) που  γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας. Αυτές οι αγορές είναι για τους χρήστες της ιστοσελίδας μόνο, που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των πωλήσεων των προϊόντων (εφεξής πελάτες).
    Ο Πελάτης πρέπει να ενημερωθεί και να διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμφωνηθούν ως ανάγνωση, κατανόηση και να γίνουν πλήρως αποδεκτές από τον Πελάτη, όταν κάνει μια παραγγελία για την αγορά από την ιστοσελίδα μας. Ο Πελάτης πρέπει συνεπώς να αποδεχθεί αυτούς τους Γενικούς Όρους. Η 
Bronzallure.gr  απαλλάσσετε από οποιουσδήποτε άλλους όρους από αυτούς που ισχύουν οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως.

Σύμβαση χρήσης
    Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων κα των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο τόπο αυτό. Μετά την ανάγνωση ο επισκέπτης / χρήστης
 εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη 
    Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης 
    Το 
bronzallure.gr  έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η bronzallure.gr  δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης δήλωσης ή άλλης πληροφορίας, που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Ούτε επίσης εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, αλλά εγγυάται πως τα   σφάλματα και τα λάθη θα διορθώνονται μόλις γίνονται αντιληπτά (παρακαλούμε τη βοήθεια σας γι’ αυτό). Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η bronzallure.gr  διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τα λάθη, τις ανακρίβειες ή τις παραλείψεις, ακόμη και μετά την παραγγελία που θα έχει σταλεί και διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του bronzallure.gr  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
    Επίσης ο παρών δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό 
site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά, εντούτοις χρησιμοποιεί έναν από τους καλύτερους server στον κόσμο και προστατεύεται με την πιο απροσπέλαστη προστασία κατά οποιασδήποτε μορφής ιών .

Προϊόντα 
Τα προϊόντα που διατίθενται στην ιστοσελίδα για 
online αγορά είναι κοσμήματα.
    Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε τρέχουσα διαθεσιμότητα. Η 
Bronzallure Greece Jewellery διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα όρια των ποσοτήτων και / ή το είδος των αγαθών που μπορούν να αγοραστούν στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες θα ενημερωθούν, εάν οι παραγγελίες τους δεν μπορούν να καλυφθούν, διότι το παραγγελθείς  προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Τιμές 
    Οι τιμές των προϊόντων που εκφράζονται στην Ιστοσελίδα είναι σε € (Ευρώ) και συμπεριλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους ή τέλη. Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνονται και ανέρχονται στα 7€ ανά αποστολή. 
  Η Bronzallure Greece Jewellery ελέγχει συνεχώς ότι όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σωστές, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία λαθών. Σε περίπτωση που ένα σφάλμα ήταν να βρεθεί στην τιμή ενός προϊόντος, η Bronzallure Greece Jewellery, θα δώσει στον πελάτη την ευκαιρία να επιβεβαιώσει εκ νέου την αγορά των προϊόντων στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει.

Προσφορές
    
H Bronzallure Greece Jewellery διατηρεί την ικανότητα να προσφέρει ειδικούς όρους της πώλησης ή της προώθησης των προϊόντων στο χώρο της. Οι όροι που εφαρμόζονται στις προσφορές θα πρέπει να ρυθμίζεται κάθε φορά από την Bronzallure Greece Jewellery, με συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις στους πελάτες της. Για κάθε τι που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά, οι γενικοί όροι θα πρέπει να θεωρείται ότι ισχύουν.

Τροποποίηση των γενικών όρων
Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
   
 Η bronzallure.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους γενικούς όρους της πώλησης, ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή ακυρώσεις θα έχουν άμεση ισχύ, αφού έχουν κοινοποιηθεί μέσω των σημειώσεων που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα. Αφού έκανε την κοινοποίηση, κάθε πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της bronzallure.gr  από τον Πελάτη πρέπει να συμφωνηθεί ως πλήρης αποδοχή των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
   
 Σε περίπτωση που τυχόν διαφωνίες μπορεί να προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτών των γενικών όρων της πώλησης μεταξύ bronzallure.gr  και του πελάτη, αναφέρονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου του τόπου διαμονής ή κατοικίας του καταναλωτή.

Συμπέρασμα της σύμβασης
    Η Σύμβαση τέθηκε μεταξύ 
Bronzallure.gr  και Πελάτη, θα πρέπει να συμφωνηθεί ότι έχει συναφθεί όταν η εντολή διαβιβάστηκε από τον Πελάτη, σε σχέση με τη διαδικασία αγοράς που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και αφού λάβουν έγκριση για τη χρέωση από την εταιρεία που εκδίδει την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται από των Πελάτης για την πληρωμή, φτάνει στη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Η εντολή πληρωμής που στάλθηκε από τον Πελάτη θα είναι δεσμευτική για την bronzallure.gr , μόνο εάν η πλήρης διαδικασία της αγοράς έχει ολοκληρωθεί τακτικά και σωστά, χωρίς κανενός είδους σφάλμα που προκύπτει από την ιστοσελίδα. Η bronzallure.gr  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ανάλογα με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου τη διαβίβαση των δεδομένων.
    Με την αποστολή της στην 
bronzallure.gr , ο Πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει έχοντας διαβάσει όλες τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της αγοραστικής διαδικασίας και την πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων.
    Το δελτίο παραγγελίας θα πρέπει να αποθηκεύετε στη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των παραγγελιών.
    Η 
Bronzallure.gr  αποστείλει στον Πελάτη μέσω e-mail επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας που αποστέλλεται από τον πελάτη, το οποίο περιέχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των αγορασθέντων προϊόντων, την ημερομηνία και ώρα που η παραγγελία έγινε, τη διεύθυνση της  bronzallure.gr , της πληροφορίες σχετικά με το υπηρεσίες υποστήριξης και οι υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις, οι όροι της υπαναχώρησης, η λεπτομερής αναγραφή της τιμής, ο τρόπος πληρωμής που έχει επιλεγεί από τον Πελάτη. Ο Πελάτης, χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να ελέγξει το περιεχόμενο της κοινοποίησης και να αναφέρει αμέσως τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην bronzallure.gr .

Τέλος η Bronzallure.gr  με κάθε επιφύλαξη των Ν. 2251/94 άρθρο 4, Ν. 2472/97, Ν. 2174/99, Π. Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και το Π.Δ. 131/2003, δηλώνει το σεβασμό της σε κάθε νομικό πλαίσιο.

 Σας ευχαριστούμε πολύ που διαβάσατε, κατανοήσατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης τις ιστοσελίδας bronzallure.gr .